Gå til hovedindhold

Corona-guide i Sydbyens Dagtilbud

Her kan du se vores retningslinjer i forhold til Covid-19

  • Læs op

Her kan I holde jer opdateret på gældende Corona-anbefalinger:

HUSK AT BARNET IKKE MÅ KOMME I BØRNEHAVE, HVIS DET HAR ET ELLER FLERE AF NEDENSTÅENDE SYMPTOMER:

- Feber

- Vedvarende hoste

- Almen utilpas (fx træthed, hovedpine, diarré, ondt i halsen, kraftig forkølelse osv.)

VI RINGER BARNET HJEM, HVIS VI OPLEVER SYMPTOMER I BØRNEHAVEN.

Ny Coronavirus betragtes pr. 1. februar 2022 ikke længere som en samfundskritisk sygdom. Børnene må igen være med til at lave mad, skære frugt, selv hælde mælk op osv.

I er også igen meget velkomne til at blive og få en kop kaffe. 

_____________________________________________________________

Sundhedsstyrelsens anbefalinger pr. 10. marts 2022:


Lempelse af anbefalinger for kontaktopsporing ved påvist covid-19:


Der er på nuværende tidspunkt kontrol med epidemien i Danmark med vigende smittetal og
lave og stabile indlæggelsestal.
Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der nu kan lempes på, hvornår der testes for covid-19.
I Retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet beskrives de nye anbefalinger
for test. Test anbefales til personer med betydelige symptomer på covid-19, hvor et testsvar er
relevant af kliniske eller behandlingsmæssige årsager.


Anbefalinger om test:
Test anbefales til personer med betydelige symptomer på covid-19, hvor:
- der er behov for at vurdere, hvad der klinisk er årsag til symptomerne1
- man kan være i målgruppen for tidlig behandling af covid-19. Dette gælder personer
på 65 år og derover, samt andre personer som er i øget risiko for alvorligt forløb med
covid-19, herunder gravide.


Bidraget til epidemikontrol ved test af kontakter til personer med covid-19 vurderes aktuelt at
være begrænset, hvorfor Sundhedsstyrelsen finder, at der ikke længere er behov for identifikation og aktiv opsporing samt test af nære og øvrige kontakter til personer med covid-19. Det vil fremover være vigtigt at have fokus på forebyggelse af smitte, herunder at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd til at forebygge smitte og at opretholde selvisolation i tilfælde af
covid-19.


Anbefalinger om selvisolation til personer med påvist covid-19:
For at mindske risikoen for smitte mest muligt vil Sundhedsstyrelsens nuværende anbefalinger
for selvisolation stadig være gældende for personer, som af den ene eller anden årsag bliver
testet positiv for covid-19. Anbefalingerne er følgende:

Ved positiv test (både antigentest herunder også selvtest samt PCR-test) hos personer med
betydelige symptomer:
- Der anbefales selvisolation fra symptomstart og frem til, de betydelige symptomer ophører, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt. Hvis der er udført både antigentest
(herunder også selvtest) og PCR-test regnes fra tidspunkt for første podning med positivt testsvar.
- Der anbefales ikke aktiv opsporing af nære eller øvrige kontakter.


Ved positiv test (både antigentest herunder også selvtest samt PCR-test) hos personer uden
symptomer eller med lette symptomer:
- Ved positiv test anbefales selvisolation i 4 døgn fra testtidspunktet
- Hvis der opstår betydelige symptomer fortsættes selvisolation til symptomophør, dog
ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt. Hvis der er udført både antigentest (herunder
også selvtest) og PCR-test regnes fra tidspunkt for første podning med positivt testsvar.
- Der anbefales ikke aktiv opsporing af nære eller øvrige kontakter.


Læs mere om anbefalinger for selvisolation på Sundhedsstyrelsens hjemmeside samt pjece til
personer, der er testet positiv for covid-19. Der vil desuden stadig være mulighed for, at smittede personer, som har behov for rådgivning omkring selvisolation kan ringe til Coronaopsporing.

Ring eller kom forbi og spørg ved tvivl, så finder vi ud af det sammen :)