Gå til hovedindhold

Forsikring

Her kan du læse mere om forsikringsforhold for børn og unge i Ikast-Brande Kommunes dagtilbud

Ikast-Brande Kommune har ikke tegnet ulykkesforsikring for børn og unge i institutioner og dagpleje, idet dette ikke er lovpligtigt.

Ikast-Brande Kommune har tegnet en ansvarsforsikring.

Der er tilsyn med børnene i institutionen og dagplejen. Hvis en indgriben fra personalet ikke kunne have forhindret en skade, kan institutionen eller dagplejen ikke drages til ansvar.

Skader, hvor ansatte eller Ikast-Brande Kommune kan bebrejdes for hændelsen, kan evt. medføre et ansvar. Skyldsspørgsmålet afgøres af forsikringsselskabet.

Husk
Som forælder skal du altid selv anmelde ulykkestilfælde til jeres egen ulykkesforsikring/familieansvarsforsikring.

Hvis dit barn er blevet påført skade af et andet barn, skal du som forælder selv rejse krav overfor skadevolderens forældre.

Nogle gode råd
Hvis du ikke allerede har tegnet en ulykkesforsikring, anbefaler vi dig at tegne en sådan, der dækker i alle døgnets timer, og giver barnet størst mulig økonomisk hjælp i forbindelse med et ulykkestilfælde.

Hvis du ikke allerede har tegnet en familieansvarsforsikring, anbefaler vi dig at tegne en sådan, så dit barn er dækket i forbindelse med evt. skade.

Hvis dit barn forvolder skade på andre, skal du ikke diskutere ansvarets placering med modparten. Overlad det til dit forsikringsselskab, der vil tage stilling til skyldsspørgsmålet.

Tandskader
Ved tandskader på børn under 18 år skal du som forælder altid henvende dig til den tandlæge familien har valgt. Nødbehandling hos en anden tandlæge er naturligvis tilladt.

Befordring i privat bil
Såfremt børn befordres i private biler, når de er i institutionens eller dagplejens varetægt, skal dette ske med forældrenes tilladelse. Børnene skal være fastspændt i en godkendt autostol. Passagerer - herunder børn - der kommer til skade, vil altid få erstatning fra den lovpligtige ansvarsforsikring for den bil, de er passagerer i. Såfremt barnet forvolder skade på bilen, er det bilens forsikring som evt. skal dække. Bilens ejer skal være opmærksom på den risiko, som vedkommende påtager sig ved at stille bil til rådighed.

Hvis børnene forvolder skade på hinanden
Hvis børnene forvolder skader på hinanden, imens de er i institutionen eller dagplejen, er det som hovedregel et mellemværende mellem de to parter.

Den slags sager afgøres imellem børnene (hjemmene), evt. gennem deres indbo- eller familieansvarsforsikring.Barnet kan i dette tilfælde blive personligt erstatningsansvarligt, hvis det har handlet uagtsomt eller forsætligt. Ansvaret afgøres af parternes forsikringsselskaber.

Skader på dagplejens eller institutionens ting
Hvis børn uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på dagplejens eller institutionens bygninger eller inventar, vil forældre og børn blive draget til ansvar, såfremt barnet er over 5 år.

1. juli 2009 trådte en ny lov i kraft, som pålægger forældre medansvar, når deres børn (mellem 5 og 18 år) forvolder skader. Forældre hæfter for indtil 7.500 kr., når der er tale om en skadegørende handling. Beløb udover 7.500 kr. drages børnene personligt til ansvar for.

Børn under 5 år kan ikke personligt drages til ansvar. I disse tilfælde kan forældrene/forældrenes forsikring blive ansvarlige, såfremt forældrene kan bebrejdes skaden.

Har du spørgsmål
Spørgsmål i forbindelse med en evt. skade vedr. dit barn og om kommunen er erstatningsansvarlig kan rettes til institutionen eller dagplejen.