Gå til hovedindhold

Foto- og videopolitik

Her kan du læse mere om vores foto- og videopolitik

Retningslinjer for brug og offentliggørelse af billeder og video


For at undgå enhver form for misforståelse og som en beskyttelse af børn og personale er der udarbejdet retningslinjer vedrørende brug og offentliggørelse af
foto- og videooptagelser i Sydbyens dagtilbud.


Sydbyens dagtilbud følger loven om behandling af personoplysninger af 31. maj 2000(også kaldet Persondataloven).

i Persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7 skelnes mellem to slags billeder: portrætbilleder og situationsbilleder.

Persondatalovens anbefalinger

Der nævnes ingen specifikke regler i persondataloven om offentliggørelse af billeder på internet uden samtykke. Det vil således altid bero på en konkret vurdering, hvorvidt en offentliggørelse er lovlig. Det er i første omgang den dataansvarlige selv, der skal foretage denne vurdering.

Situationsbilleder

Kan du som udgangspunkt anvende, uden at du har søgt om tilladelse. Situationsbilleder defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Det kunne f.eks. være gæster til en koncert, legende børn på en legeplads eller besøgende i en zoologisk have.

Sydbyens dagtilbuds retningslinjer for foto

Brug og offentliggørelse af billeder af børn i Sydbyens dagtilbud kan f.eks. være til dagtilbuddets eller kommunens hjemmesider, som er tilgængelige for alle, i velkomstfolder, i nyhedsbreve, på skærmene i husene eller i tilsvarende sammenhænge.

Fotoet skal vise aktiviteter i dagtilbuddet.
Fotoet må være et portræt.
(Forældre må dog ikke tage portrætbilleder af andres børn i dagtilbuddet uden tilladelse).

Både for fotografier og videooptagelser gælder det at:

 • Fotoet må ikke kunne opfattes som værende ydmygende eller krænkende.
 • Fotoet må ikke bruges kommercielt.
 • Fotoet skal være harmløst. Det må ikke kunne skade barnet nu eller på længere sigt.
 • Det kræver skriftlig tilladelse fra personen med forældremyndighed over barnet at offentliggøre
  fotos eller videooptagelser af barnet.
 • Tilladelsen på AULA kan til enhver tid trækkes tilbage.


Videooptagelser bruges som:

 • Arbejdsredskab
 • Gengivelse og fastholdelse af oplevelse

Når videooptagelser bruges som et arbejdsredskab i det pædagogiske arbejde gælder det, at
optagelserne:

 • Kan anvendes internt af personalet
 • Kan anvendes internt ved uddannelse af personalet med ekstern underviser
 • Behandles som øvrigt internt materiale og vil derfor være omfattet reglerne om tavshedspligt

Når video bruges som gengivelse/fastholdelse af oplevelser

I dagtilbuddet har personalet det pædagogiske ansvar for børnene, og ingen udefra må optage video af børn og personale uden tilladelse. Forældre kan filme ved diverse arrangementer f.eks. teater eller fødselsdage, forudsat at etiske og moralske regler overholdes jf. Persondataloven. Både i dagtilbuddet og på besøg i private hjem forbeholder medarbejderne i dagtilbuddet sig retten til at sige nej til at blive filmet, idet de har det pædagogiske ansvar for børnene.

Dagtilbuddet kan arrangere fremvisning af videooptagelser fra forskellige arrangementer f.eks. cirkus, en dag i børnehaven eller en tur.