Gå til hovedindhold

Musikbørnehave

Her kan du læse mere om vores samarbejde med Ikast-Brande Musikskole

Musik har altid været en stor del af både Hyldgård og Lægdsgård. Vi tror på at musik skaber glæde, fællesskab og mange gode oplevelser for børnene.

Vi har et tæt samarbejde med Ikast-Brande Musikskole på mange områder. Et af dem er vores fortløbende musiske forløb. En musiklærer kommer en gang om ugen i børnehaven og har 2-3 musikforløb med børnene.

Børnene er delt ind i musikgrupper. Vi laver musiske og kreative aktiviteter såsom:

  • Synger
  • Sanglege
  • Spiller på instrumenter
  • Laver teater

Forældrebrev fra vores to faste musiklærere:

Kære forældre til musikbørn i Sydbyens Dagtilbud.

Her kommer en hilsen fra Astrid og Lisa fra Ikast-Brande Musikskole.

Vi kommer hver onsdag formiddag og leger og spiller musik i tre kvarter med jeres barn i børnehaven. Astrid kører til Hyldgård og Lisa til Lægdsgård.
Da det desværre ikke er muligt i år at samles til et forældremøde, hvor vi ville have fortalt om vores tanker bag musikken, og I ville have prøvet det i praksis, vil vi herunder prøve at sætte lidt ord på, hvad der sker, og hvorfor vi laver musik i Sydbyens Dagtilbud.

Først og fremmest ønsker vi, at børnene får en glæde ved musikken og gennem den bliver styrket menneskeligt og musikalsk. Vi ønsker at skabe et musikalsk fællesskab, hvor børnene bliver inspireret og klædt på til at bruge musikken spontant i leg og aktiviteter udenfor rummet, og vi ønsker med musikken at stimulere børnenes kreativitet og indlæringsevne.
Vi ønsker endvidere at inspirere og opmuntre personalet til at tage musikaktiviteterne til sig, sådan at musikken og den musiske tilgang bliver en endnu større del af børnenes hverdag.
Vores mål er, at der må være mere musik i institutionen, efter vi har været der, end før vi kom - og det selvom der allerede er meget musik i Sydbyens Dagtilbud. Vi prioriterer sparring højt og evaluerer løbende med de primære voksne, der deltager, så musikken bliver målrettet lige præcis de børn, vi leger med.

Hvordan foregår det så?

Børnene møder en tydelig struktureret ramme, hvor vi har det samme start- og slutritual hver gang. Vi synger goddagsang og farvelsang. Der er hver gang fokus på bevægelsessanglege, hvor vi har den grovmotoriske udvikling i fokus. Vi danser, hopper, kryber og kravler og øver os på de grundmotoriske bevægelser.
Vi spiller på forskellige instrumenter - nogle mere oplagte “normale” musikinstrumenter end andre. Det kan være eks. trommer, pinde fra skoven eller fluesmækkere. Vi leger med rim og remser på forskellige måder og understøtter med pulsklap, rytmer, fagter eller trommespil, hvor vi kan. Vi lytter til forskelligt musik for at udvide børnenes musikalske horisont. Vi synger fagtesange, der er med til at understøtte børnenes sproglige udvikling.
Vi arbejder med små musikkort, hvor børnene møder musikkens skriftsprog og træner symbolgenkendelse. Vi laver en masse reguleringslege, hvor vi skal spejle hinanden - ofte den voksne - og herigennem træner vi det at justere sig i forhold til fællesskabet og have et fælles fokus.
Herudover har vi også et fokus på at børnene skal have en puster - et øjeblik, hvor de får lov at slappe af, mærke deres egen krop og ligge på gulvet og lytte til stille musik.

Hvad styrker musikken?

Vores mål for undervisningen er igennem sang og musik at styrke og stimulere det hele barn med en legende tilgang som ramme. Foruden de musiske aspekter som eks. puls, rytme, dynamik og stemmeudvikling, så har vi også fokus på at få kroppen i spil med både det fin- og grovmotoriske for øje og barnets sociale færdigheder. Musikken kan lære os noget fantastisk omkring det at være i et fællesskab, hvor det er vigtigt at kunne lytte til hinanden, give plads og øve sig i “at være på”- turtagning. Vi øver os i at synkronisere - altså gøre de samme ting på samme tid - det binder os sammen og skaber et fællesskab.
Vi er alle lige, når vi synger, spiller og leger sammen, og det giver en fantastisk følelse af samhørighed. Musik skaber glæde, grin og nærvær og giver nogle helt fantastiske mødeøjeblikke.
Musik har en positiv indvirkning på sprogindlæringen, vi møder de samme byggestene i musikken, som det talte sprog. Såsom puls, rytme, melodi, tempo, dynamik mm. Vi synger sange med fokus på: Forholdsord, sætningsopbygning, udvide ordforråd. Vi leger med stemmen og sproglyde(fonologi) og har hermed fokus på børnenes stemmeudvikling.

Vi sætter begge stor pris på samarbejdet ude i institutionerne og glæder os over at få lov at arbejde med jeres børn.

Vores håb er, at I også derhjemme har lyst til at lege med. Syng for og med jeres barn. Hver dag. Giv jeres barn en gave ved at fortælle og dele din egen yndlingsmusik. Sæt ord på hvorfor lige præcis det her musik har betydning for jer, om jeres egen yndlingsmusik og lyt til det sammen med dem. Dans sammen med dem og find måske et par fluesmækkere eller grydeskeer til at spille med og giv den gas sammen.

- Lisa Desireé Juhl Jørgensen og Astrid Maria Jørgensen.

Forrige Næste