Gå til hovedindhold

Plads i Sydbyens dagtilbud

Her kan du læse mere om, hvordan man får plads i Sydbyens Dagtilbud samt opstarten

Det er vigtigt, at I har Børnehaven Hyldgård eller Daginstitutionen Lægdsgård som 1.prioritet, når I ønsker at jeres barn skal gå hos os.

Står I ikke med Hyldgård eller Lægdsgård som 1. prioritet, tilbydes I eventuel en anden børnehave. Når den Digitale Pladsanvisning anvendes, har man mulighed for at se placeringen på ventelisten og sikre sig, at man står som 1. prioritet på ventelisten.

Skriv dit barn op: digital-pladsanvisning

Vi vil meget gerne svare på alle spørgsmål I skulle have, så I har det bedste grundlag for jeres valg af børnehave.

De fleste børn glæder sig til at starte i børnehave, og for mange børn er børnehaven en ny og ukendt verden. Derfor forventer vi, at I kommer på besøg i børnehaven, inden Jeres barn starter. Vi vil gerne, at I aftaler et besøg, hvor vi afsætter tid til, at vi kan høre lidt om Jeres barn, så vi får mulighed for at give Jeres barn en god start hos os.

I de første ”indkøringsdage”, opfordrer vi Jer til at afsætte god tid til at aflevere og afhente Jeres barn, samtidigt med at dagene ikke bliver for lange. Det er meget individuelt, hvor lang tid det enkelte barn skal bruge til at føle sig tryg ved den nye verden i børnehaven.

Husk at I altid må henvende jer til personalet, hvis I har spørgsmål eller andet, I har behov for at drøfte.