Gå til hovedindhold

Sygdom

Her kan du læse mere om forskellige sygdomme og retningslinjer

Børnene skal være friske for at komme i børnehaven

Husk at melde dit barn syg på Aula

Generelt for alle sygdomme:

  • Hvis barnet har feber (det vil sige 38° C eller derover) bør barnet holdes hjemme.

  • Ifølge Sundhedsstyrelsen er hovedreglen, at syge børn ikke må møde i institution, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter.

  • Børn bør også holdes hjemme, hvis de har svækket almentilstand og/eller kræver særlige pasningsforhold.

Særlige regler kan gælde for de enkelte sygdomme:

Børn skal holdes hjemme, til hudsårene er tørre og skorperne er faldet af. Det gælder også, selvom man er startet med behandling.

Barnet kan komme i børnehave, når afføringen er formet. Ved diarré forårsaget af bakterier kan der gælde særlige regler afhængig af, hvilken bakterie det drejer sig om.

Der er ingen specielle restriktioner for at komme i børnehave eller i dagpleje ved forkølelse. Barnet bør være hjemme, hvis det har feber eller svækket almentilstand, det vil sige virker sløjt.

Sygdommen kaldes også erythema infectiosum. Børn kan komme i børnehave, når de er feberfri, også selv om de stadig har udslæt.

Kaldes også exanthema subitum. Børn kan komme i børnehave, når de er feberfri.

Børn kan komme i børnehave dagen efter, at behandlingen er startet.

Børn kan komme i børnehave, når deres almentilstand tillader det.

Børn kan komme i børnehave 5 dage efter, de er begyndt med antibiotika.

Barnet bør holdes hjemme, så længe der er synlig hævelse af spytkirtlen. Som regel kan barnet komme i børnehave cirka 9 dage efter, at hævelsen er startet.

Almentilstand og feber er afgørende for, hvornår barnet kan komme i institution. Når barnet ikke længere er sløjt og ikke længere har feber, kan det komme i institution.

Barnet kan komme i børnehave dagen efter, at behandlingen er startet.

Smitte ophører 4 dage efter, at udslættet er brudt ud. Barnet kan komme i børnehave, når det har det godt og ikke har feber.

Faren for smitte mellem personer er minimal, og der er derfor ingen begrænsninger for at komme i børnehave eller dagpleje, hvis man har vandvorter.

Barnet kan komme i børnehave dagen efter, at behandling er startet.

Det bør aftales i samråd med læge, hvornår barnet må komme tilbage i institution, på grund af faren for smitte af andre. Normalt kan barnet komme i børnehave 1 uge efter, at udslættet brød ud.

Børn er smittefri, når de har fået penicillin i mindst et døgn. De kan komme i børnehave, hvis almentilstanden tillader det, og de ikke har feber

Smitter ikke fra person til person. Almentilstand og feber er afgørende for, hvornår barnet kan komme i institution.

Der er ingen begrænsninger for at komme i institution med vorter. Fodvorter bør dog tildækkes, hvis barnet færdes i vådrum, hvad der normalt ikke er tilfældet, når det gælder daginstitutioner

Sygdommen smitter ikke, derfor er der ingen begrænsninger mht. at komme i institution. Feber og almentilstand er afgørende for, hvornår barnet kan komme tilbage.

Øjenbetændelse skyldes enten virus eller bakterier. Begge typer infektioner er almindelige hos børn. Kun ved kraftig infektion med rigelig pusdannelse bør barnet holdes hjemme, indtil pusdannelsen er aftaget

Skoldkopper

Børn bør holdes hjemme, indtil der ikke er kommet nye udslæt og knopper i 2 døgn, eller til alt udslæt og blærer er dækket af skorper.

Skarlagensfeber

Børn er smittefri, når de har fået penicillin i mindst et døgn. De kan komme i børnehave, hvis almentilstanden tillader det, og de ikke har feber.

Barnet kan komme i børnehave eller skole dagen efter, at behandlingen er startet.