Gå til hovedindhold

Bestyrelsen

Her kan du se, hvem bestyrelsen består af og læse mere om arbejdet

  • Læs op

Bestyrelsen består af 13 forældrerepræsentanter, valgt blandt forældre i Hyldgård og på Lægdsgård. Desuden deltager institutionens leder som sekretær samt to personalerepræsentanter (én fra Lægdsgård og én fra Hyldgård). Derudover er der op til tre eksterne medlemmer, som udpeges af lederen og godkendes på bestyrelsesmødet i september for en 3-årig periode.

Medlemmerne af bestyrelsen vælges på et forældremøde hvert år i august/september, hvor halvdelen af medlemmerne hvert år er på valg og vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen mødes ca. 6 - 8 gange om året til møder og arrangementer.

Arbejdet i bestyrelsen er kendetegnet ved godt samarbejde og god stemning. Bestyrelsen tilfører nye ideer og holdninger til det daglige arbejde. I bestyrelsen, behøver vi ikke være enige, for at samarbejdet lykkedes. Da grundlaget for arbejdet er respekt for forskellighed, kan vi drage nytte af forskellene.

Bestyrelsen ér Hyldgård/Lægdsgård - den beslutter de overordnede principper for driften af institutionen. Bestyrelsen skal varetage børnenes, forældrenes, personalets og virksomhedens interesser. Selvfølgelig skal bestyrelsen særligt varetage børnenes og forældrenes interesser, som jo er hele fundamentet virksomheden er til for, men det skal være som en helhed. Det betyder også, at særinteresser er underordnet - og ikke altid kan imødekommes.

Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen er meget bevidste om den overordnede rolle og konstruktivt medvirker til, at personalet kan udføre deres arbejde så godt som muligt ud fra de rammer, der lagt af Byrådet og ud fra de overordnede principper, som bestyrelsen i samarbejde med personalet ligger.

Bestyrelsen skal være toneangivende i de forskellige forældrearrangementer, som de er arrangører af – det være sig sommerfest, arbejdslørdag og hvad der ellers måtte være.

Formand:


Henrik
Far til Sebastian og Caroline i Hyldgård

Lokalformænd:

                                         
Anne
Mor til Villads M. i Hyldgård 


Line
Mor til Tobias på Lægdsgård

Bestyrelsesmedlemmer:

                                       
Marna
Mor til Milas og Anton i Hyldgård

                                       
Maria                                                          
Mor til Vito i Hyldgård                               

                                       
Charlotte
Mor til Silke i Hyldgård


Bettina

Mor til Bertram i Hyldgård    


Rasmus
Far til Sigrid på Lægdsgård


Ina 
Mor til Anton på Lægdsgård


Louise
Mor til Magnus på Lægdsgård

Janni
Mor til Mille på Lægdsgård

Suppleanter:


Louise A.  
Mor til Mille P. i Hyldgård


Shanna
Mor til Sylvester på Lægdsgård

Eksternbestyrelsesmedlemmer:


Kjeld

Jørn

Medarbejderrepræsentanter:


Robert 
Leder for Sydbyens dagtilbud

                                           
Nanna
Teamleder i Hyldgård

 

Jesper
Teamleder på Lægdsgård

                                         
Camilla
Pædagog i Hyldgård


Sara
Pædagog på Lægdsgård

Bestyrelsen arbejder på nuværende tidpunkt særligt med;

  • Forældreroller

  • Forældresamarbejdet (særligt ifht. nye forældre)

  • Tidlig indsats