Gå til hovedindhold

Bestyrelsen

Her kan du se, hvem bestyrelsen består af og læse mere om arbejdet

Tegnet illustration af børn, der danser

Bestyrelsen består af 13 forældrerepræsentanter, valgt blandt forældre i Hyldgård og på Lægdsgård. Desuden deltager institutionens leder som sekretær samt to personalerepræsentanter (én fra Lægdsgård og én fra Hyldgård). Derudover er der op til tre eksterne medlemmer, som udpeges af lederen og godkendes på bestyrelsesmødet i september for en 3-årig periode.

Medlemmerne af bestyrelsen vælges på et forældremøde hvert år i august/september, hvor halvdelen af medlemmerne hvert år er på valg og vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen mødes ca. 6 - 8 gange om året til møder og arrangementer.

Arbejdet i bestyrelsen er kendetegnet ved godt samarbejde og god stemning. Bestyrelsen tilfører nye ideer og holdninger til det daglige arbejde. I bestyrelsen, behøver vi ikke være enige, for at samarbejdet lykkedes. Da grundlaget for arbejdet er respekt for forskellighed, kan vi drage nytte af forskellene.

Bestyrelsen ér Hyldgård/Lægdsgård - den beslutter de overordnede principper for driften af institutionen. Bestyrelsen skal varetage børnenes, forældrenes, personalets og virksomhedens interesser. Selvfølgelig skal bestyrelsen særligt varetage børnenes og forældrenes interesser, som jo er hele fundamentet virksomheden er til for, men det skal være som en helhed. Det betyder også, at særinteresser er underordnet - og ikke altid kan imødekommes.

Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen er meget bevidste om den overordnede rolle og konstruktivt medvirker til, at personalet kan udføre deres arbejde så godt som muligt ud fra de rammer, der lagt af Byrådet og ud fra de overordnede principper, som bestyrelsen i samarbejde med personalet ligger.

Bestyrelsen skal være toneangivende i de forskellige forældrearrangementer, som de er arrangører af – det være sig sommerfest, arbejdslørdag og hvad der ellers måtte være.

Formand:


Ina

Mor til Sofus, Lægdsgård

 

Lokalformand:

Annemette

Mor til Emily, Hyldgård

 

Bestyrelsesmedlemmer:

                                        
Anette

Mor til Jenny, Lægdsgård

 

Signe

Mor til Johan og Sander, Hyldgård

 

Martin

Far til Maggie, Lægdsgård           

         

    

                                       
Maria

Mor til Valde og Vester, Hyldgård                               

                                        

Charlotte

Mor til Mads og Emil, HyldgårdLouise

Mor til Malthe, Lægdsgård

 

Signe

Mor til Asta, Hyldgård

 

Kirsti

Mor til Bjørn B., Lægdsgård

 

Sabrina

Mor til Luna og Theo, Hyldgård       

                                 


Shanna

Mor til Juliane, Lægdsgård

 

 

Eksterne bestyrelsesmedlemmer:


Thomas


Jørn

 

Medarbejderrepræsentanter:


Robert 
Leder for Sydbyens dagtilbud

                                           
Nanna
Teamleder i Hyldgård

 

Jesper
Teamleder på Lægdsgård                

                                         
Camilla
Pædagog i Hyldgård


Sara
Pædagog på Lægdsgård

Bestyrelsen arbejder på nuværende tidpunkt særligt med;

 

  • Overgange

  • Den pædagogiske Læreplan