Gå til hovedindhold

Hvad er Sydbyens dagtilbud?

Her kan du læse mere om organisationen og om vores historie

 

Sydbyens Dagtilbud består af 2 børnehaver: Daginstitutionen Lægdsgård og Børnehaven Hyldgård samt en vuggestuegruppe i Hyldgård. Derudover består Sydbyens Dagtilbud også af Dagtilbuddenes Tekniske Service (DTS) samt værkstedet.

Samlet er Sydbyens Dagtilbud en arbejdsplads for mere end 40 mennesker og dagligdag for mere end 135 børn (ca. 75 I Hyldgård (inkl. vuggestuen) og ca. 60 på Lægdsgård) og deres familier. Vi har arbejdslørdage, grillaftner, sommerhygge, julemandsture, julehygge og den årlige sommerlejr. Vi har en børnefestival og et marked plus alt det andet, som vi render og laver. En vigtig brik er engagerede personaler og forældre som i fællesskab skaber de bedste rammer for udfoldelse af barndommen for børnene.

Historie og udvikling:

1. maj 1979:
Børnehaven Hyldgård etableres i en ny bydel i Ikast, hvor der skal være beboelse, institutioner og skole. I børnehaven er der fra starten plads til 60 børn fordelt på 3 stuer. Skolen, fritidshjemmet og børnehaven blev placeret i umiddelbar nærhed af hinanden rundt om et "torv".

1993: Der bliver tilknyttet en naturbørnehave med 25 børn i egne lokaler.

1994: Hyldgård udvides en gang til med en tilbygning. Der er 88 børn i børnehaven og de er fordelt på fire stuer: Grøn, Blå, Rød og Gul stue med hver 22 børn.

21. august 2000: Naturbørnehaven bliver til den selvstændige daginstitution Lægdsgård - i første omgang med 42 børn. I maj begynder renoveringen af stuehuset. I første omgang bliver underetagen og noget af kostalden renoveret

2001: På Lægdsgård bliver overetagen taget med og der kommer nyt tag på. Udearealet gennemgår en større forandring - blandt andet har gårdspladsen fået en lidt anden funktion end tidligere som nærområde for børnene. I foråret 2001 udvides der til 56 (58) børn. Man forsøger at bevare gårdens oprindelige ånd og stil, både hvad angår indhold såvel som holdninger - der er dyr, køkkenhave og dejlig natur. 

2005: På Lægdsgård bygges et stort udendørs køkkenhus med brændekomfur og masseovn.

2009: På Lægdsgård bygges kostalden om og der laves toiletter med indgang udefra på østsiden. Disse toiletter aflaster i dagligdagen stuehusets toiletter. Ligeledes giver de mulighed for at vores overnattende gæster kan få adgang til toiletter uden for normal åbningstid. Der bygges ligeledes, i samarbejde med Friluftsrådet, et overnatningsområde med 4 shelters og en stor bålhytte kaldet Plads Til Liv-Lejren, som er et tilbud til borgere og institutioner, hvor man kan komme og bruge området.

2013: Hyldgårds normering reduceres fra 88 børn til 84 børn. Den interne struktur tages op til overvejelse. I samarbejde med personalet og bestyrelsen besluttes det, at de yngste og mellemste skal gå sammen på 3 stuer og der oprettes en førskolegruppe på egen stue, nemlig Bjørnebanden.

2014: Børnehaven Hyldgård og Daginstitutionen Lægdsgård kommer under én ledelse og bliver til det, som vi i dag kender som Sydbyens Dagtilbud.

2015: Dagtilbuddenes Tekniske Service (DTS i daglig tale) dannes og får til huse i den ene længe på Lægdsgård. Den interne struktur i Hyldgård ændres fra 4 stuer til 2 aldersintegrerede grupper. Bjørnebanden eksisterer endnu -  ikke som en selvstændig stue, men som et tilbud i dagligdagen til førskolebørnene på tværs af grupperne. Normeringen reduceres til 72.

2017: Som et resultat af, at Hyldgård nu kun består af 2 børnegrupper, ændres den daglige struktur og huset ses som ét samlet hus med børn på kryds og tværs og bærer præg af funktionsopbygning frem for stueopdeling.

2019: Sydbyens Dagtilbud laver i fællesskab et pædagogisk grundlag/kulturbeskrivelse, som er det vi står på og arbejder ud fra i alt, hvad vi gør. I de efterfølgende år udarbejdes der i øvrigt SAFT, Positiv Balance og Barndoms-plakaten.

2023: Vuggestue-gruppen Spilopperne åbner i maj måned i Hyldgård. Der er plads til 15 børn i alderen 0-3 år. Normeringen i børnehaven reduceres til 60.

Forrige Næste