Skip to main content

Tilsynsraport

Her kan du finde vores seneste tilsynsrapport

Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene efter dagtilbudslovens § 5 mindst hvert andet år.

Tilsynet foregår som et tilsynsbesøg på ca. 2 timer, som gennemføres af en konsulent fra Børne-undervisningsområdet. Med udgangspunkt i den konkrete hverdag, der observeres og beskrivelser af dagtilbuddets pædagogiske praksis, påbegyndes en dialog. På baggrund af tilsynsbesøget udformes en kortfattet tilsynsrapport, som danner grundlag for det efterfølgende tilsynsmøde.

Du kan her se tilsynsrapporten for Sydbyens dagtilbud.